Konsten

Myller Kultur & Händelser ska aktivt arbeta för att bygga upp och utveckla ett sammanhang för konst – produktion, visning och diskussion. Det fysiska navet är Vännersta, Nordingrå. Samtidigt är ambitionen att nå ut och verka regionalt, nationellt och globalt.

 

Vi omsätter ambitionen i handling genom två huvudsakliga aktiviteter:

1. Tillhandahållande av lokaler för produktion och visning av konst

2. Deltagande i planering och genomförande av utställningar, projekt och annan verksamhet. Vi samverkar med andra organisationer och enskilda aktörer i Nordingrå och världen.

 

Idé

I vårt arbete med konsten, så som med annan verksamhet, utgår vi från vår policy och intresserar oss därför för frågor runt jämlikhet, demokrati och hållbarhet. Vi vill gärna lyfta fram politisk konst och stimulera en diskussion runt tolerans och alternativ. Vi är inte en neutral förening. Vi står upp mot de rasistiska, fascistiska och främlingsfientliga idéer och rörelser som bryter allt större mark runt oss. Vi tror på deltagande, tolerans, kärlek och bildning. Vi vill genom vår verksamhet vara en oas, ett alternativ, en inspiratör och en förebild. Vi vill också genom vår verksamhet själva lära, diskutera, mötas.

 

Vi vill verka för ett sammanhang där konst visas och upplevs utifrån kriterier baserade på kvalité och inte bara renommé. Vi välkomnar det vansinniga, det gränssprängande, det som finns utanför det gängse. Vi sätter inga gränser för teknik och form, utan vill istället utmana de konstnärer vi arbetar med att gå utöver det vanliga, ur sin trygghetszon. Samtidigt vill vi inte rädas det publika, allmänt älskade och lätta. Vi vill skapa ett sammanhang där vi inte begränsar oss utan låter viljan och nyfikenheten prägla verksamheten.

 

Fabriken

Fabriken är en fastighet som använts till många olika verksamheter under åren som huvudbyggnaden användes som lanthandel. Bland annat bageri och skotillverkning, båda traditionella verksamheter inom näringslivet i Nordingrå.

Fabriken är i ett eländigt skick, men vi ser en stor potential i huset. Vi gör i ordning lokalerna så att de kan användas i verksamheten. Renoveringen är påbörjad och vi kommer att dokumentera fastig- heten och alla de inventarier och prylar som finns där. Vi ser det som ett viktigt kulturminne och vill få veta mer om husets och platsens historia. Både fastigheten och inventarierna kommer att användas i olika konstprojekt.

Konstprojektet fabriken har påbörjats.

Inventarierna i fabriken ska dokumenteras, undersökas och användas i ett konstprojekt där ett antal konstnärer använder dem, och platsen, för att skapa verk. Projektbeskrivning.

 

Sommaren 2017 ställdes en del av fabriken i ordning till ett nytt sommargalleri; Lokal1.

Utställningen The Factory Xperience pågick två veckor i augusti 2017.

 

Fabriken Andra sommaren kallas del II av projektet. Utställningen i och kring lokalerna pågick mellan 1 och 19 augusti 2018.

 

 

 

Intresserad? Kontakta verksamhetsansvariga

Maila oss: info@myllerkultur.se

Ring oss: 0613-668099

Copyright @ All Rights Reserved