Om Myller

BASVERKSAMHET

GRUNDEN

 

Myller Kultur & Händelser vill skapa ett sammanhang för samverkan mellan konstnärer och kulturarbetare och också vara en livaktig arena för kulturproduktion och kultur/samhällsdebatt. Medlemmarna I Myller driver genom kooperativet verksamhet som vi brinner för. I Myller finns erfarenhet av och kunskap om att driva kulturprojekt i olika former.

Viktigt för oss är att all verksamhet genomsyras av

 

 

  • Jämlikhet, som för oss är innebär allas lika värde och rätt till inflytande i samhället.
  • Hållbarhet, som ett begrepp som innefattar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Vi strävar efter hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.
  • Demokrati, vi tror att alla verksamheter gagnas av deltagarnas inflytande. Vårt val av företagsform – ekonomisk förening – är en reflektion av vår strävan att praktisera demokrati.

 

+ 46613 66 80 99

VÄNNERSTA BY

Vi vill utveckla Vännersta som ett besöksmål. Vännersta ska vara en plats där besökaren kan parkera bilen och sedan spendera många timmar med att strosa runt mellan olika verksamheter och sevärdheter; ta ett dopp, äta något gott, köpa något fint och inspireras av konst både ute och inne. Utemiljön blir det som binder allt samman. Som en första del vill vi röja den igenvuxna stig upp till utsiktsplatsen på Dalsberget som är Nordingrås högsta berg och det högsta havsnära kalottberget i Sverige. Vi vill skylta från Vännersta och upp. Vi vill också ställa i ordning toppstugan på berget

LOKALER

En grundläggande del av Myllers verksamhet är att erbjuda lokaler för produktion och visning av konst. Vi hyr ut arbetsrum till konstnärer, konsthantverkare och andra kulturarbetare I Vännersta by. Vi har startat Myller B & B som har öppet året om. I byn finns också Nordingrå Konstnärsverkstads verkstäder för grafik och tuft

Våra lokaler

I Vännersta utvecklar vi galleriverksamheten i Galleri Lokal1 och samarbetar med Nordingrå Konstnärsverkstad runt Galleri Andra Våningen.

PROJEKT

Vi utvecklar och driver projekt. Ett som vi är särskilt stolta över är Seriestorm; ett integrationsprojekt med bl a ett serietecknarkollo för barn I Vännersta som började i Oktober i år.

Läs mer om det här

Andra projekt som genomförs nu eller som har genomförts;

Fabriken

Konsten som mötesplats i samarbete med Järnsta Kulturförening.

Maila oss: info@myllerkultur.se

Ring oss: 0613-668099

Copyright @ All Rights Reserved