Om Myller

BASVERKSAMHET

+ 46613 66 80 99

GRUNDEN

 

Myller Kultur & Händelser vill skapa ett sammanhang för samverkan mellan konstnärer och kulturarbetare och också vara en livaktig arena för kulturproduktion och kultur/samhällsdebatt. Medlemmarna I Myller driver genom kooperativet verksamhet som vi brinner för. I Myller finns erfarenhet av och kunskap om att driva kulturprojekt i olika former.

Viktigt för oss är att all verksamhet genomsyras av

 

 

  • Jämlikhet, som för oss är innebär allas lika värde och rätt till inflytande i samhället.
  • Hållbarhet, som ett begrepp som innefattar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Vi strävar efter hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.
  • Demokrati, vi tror att alla verksamheter gagnas av deltagarnas inflytande. Vårt val av företagsform – ekonomisk förening – är en reflektion av vår strävan att praktisera demokrati.

 

VÄNNERSTA BY

Vi vill utveckla Vännersta som ett besöksmål.

I sommar röjer vi med stöd av Kramfors Kommun den igenvuxna stigen upp till utsiktsplatserna och raststugan på Dalsberget. Berget är Nordingrås högsta berg och det högsta havsnära kalottberget i Sverige. Vi kommer att skylta från Vännersta och upp, men just nu snitslar vi bara. Vi vill också ställa i ordning raststugan på toppen.

En annan del av utvecklingsprojektet runt Dalsberget är att rusta upp den gamla Alm-bron, som ligger efter Norr-stigen som på medletiden var en förbindelselänk mellan södra och norra Sverige.

LOKALER

En grundläggande del av Myllers verksamhet är att erbjuda lokaler för produktion och visning av konst. Vi hyr ut arbetsrum till konstnärer, konsthantverkare och andra kulturarbetare I Vännersta by. Vi har startat Myller B & B som har öppet året om. I byn finns också Nordingrå Konstnärsverkstads verkstäder för grafik och tuft

Våra lokaler

I Vännersta utvecklar vi galleriverksamheten i Galleri Lokal1 och samarbetar med Nordingrå Konstnärsverkstad runt Galleri Andra Våningen.

PROJEKT

Vi utvecklar och driver projekt. Ett som vi är särskilt stolta över är Seriestorm; ett integrationsprojekt med bl a ett serietecknarkollo för barn I Vännersta som började i Oktober i år.

Läs mer om det här

Andra projekt som genomförs nu eller som har genomförts;

Fabriken

 

Maila oss: info@myllerkultur.se

Ring oss: 0613-668099

Copyright @ All Rights Reserved