hem

Myller Kultur & Händelser Ekonomisk Förening är ett ungt kooperativ med verksamhet inom kultur, besöksnäring, kafé och integration.

Vi har ambitionen att bygga upp en livaktig verksamhet inom kultur- och besöks-näringen, med ankare i Vännersta by, Nordingrå. I vår egen fastighet hyr vi ut lokaler till konstnärer, konsthantverkare och konstnärssammanslutningar, driver hantverksbutik, B & B samt galleri. I Vännersta skola driver vi sommarkafé med konditori. Vi utvecklar och driver kulturprojekt i egen regi.

Vi strävar efter hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet.

VÄNNERSTA BY

Vi har ambitionen att bygga upp en livaktig verksamhet inom kultur- och besöksnäringen i Nordingrå, i och omkring Vännersta by.

SERIESTORM

Med stöd av Allmänna Arvsfonden driver vi projektet Seriestorm, ett treårigt integrationsprojekt för barn. som inkluderar ett seriekollo i Vännersta Nordingrå varje sommar.

KONSTEN


Myller arbetar aktivt för att bygga upp och utveckla ett sammanhang för konst – produktion, visning och diskussion.

Om att vara medlem i Myller


Myller är en ekonomisk förening. Ur Myllers stadgar: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla och driva projekt och näringsverksamheter knutna till medlemmarnas kompetensområden, främst kultur-, besöks- och

upplevelse- näring.  Alla kan ansöka om medlemskap. En insats på 1000:- betalas av ny medlem. En årlig insats beslutas av den årliga  stämman där varje medlem har en röst.

Som medlem har du olika förmåner.

  • Lägre provision om du säljer genom vår butik Myllerska hantverket.
  • Lägre månadshyra om du hyr arbetslokal på Vännersta 109
  • Lägre kostnad om du bokar vårt enkelrum på Myller B&B.
  • 25 % rabatt i Myllerska Hantverket

Du kan ansöka om medlemskap genom att anmäla ditt intresse på sidan Kontakt.Myller Kultur & Händelser är ett kooperativ.Ett kooperativ kan bedrivas i vilken form som helst, men svensk skattelagstiftning har gjort att de flesta kooperativ är ekonomiska föreningar.

Läs mer om de kooperativa principerna här.


Läs mer här

Policy 2016-2017

- och hur vi tänker arbeta med den


Vi vill vara en aktör som verkar för att lyfta fram alternativa bilder av vårt samhälle. Vi strävar efter en verksamhet som bedrivs efter riktlinjer om jämlikhet, hållbarhet och demokrati. En stor del av vårt arbete kommer att utgöras av kulturprojekt.


Läs mer här

ÅRETS KOOPERATIV VÄSTERNORRLAND 2016

Samarbetspartners

Myller samarbetar med andra företag och föreningar, som Nordingrå Konstnärsverkstad och nätverket Den kollektiva hjärnan. Företaget är medlem i branchorganisationer och andra. Vår verksamhet uppbär stöd av bland andra Allmänna Arvsfonden och stöds också av Coompanion Västernorrland. Nedan finns några av våra samarbetspartners.

Järnsta Kulturförening

Coompanion

Länsstyrelsen Västernorrland

Allmänna Arvsfonden

Kramfors kommun

Maila oss: info@myllerkultur.se

Ring oss: +46613-668099

Copyright @ All Rights Reserved