Om Myller

BASVERKSAMHET

+ 46613 66 80 99

GRUNDEN


Myller Kultur & Händelser vill skapa ett sammanhang för samverkan mellan konstnärer och kulturarbetare och också vara en livaktig arena för kulturproduktion och kultur/samhällsdebatt. Medlemmarna I Myller driver genom kooperativet verksamhet som vi brinner för. I Myller finns erfarenhet av och kunskap om att driva kulturprojekt i olika former.

Viktigt för oss är att all verksamhet genomsyras av  • Jämlikhet, som för oss är innebär allas lika värde och rätt till inflytande i samhället.
  • Hållbarhet, som ett begrepp som innefattar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Vi strävar efter hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. 
  • Demokrati, vi tror att alla verksamheter gagnas av deltagarnas inflytande. Vårt val av företagsform – ekonomisk förening – är en reflektion av vår strävan att praktisera demokrati.


VÄNNERSTA BY

Vi vill utveckla Vännersta som ett besöksmål.

Vi har med hjälp av andra Nordingråbor och med stöd av Kramfors Kommun, röjt den igenvuxna stigen upp till utsiktsplatserna och raststugan på Dalsberget. Berget är Nordingrås högsta berg och det högsta havsnära kalottberget i Sverige. En tillfällig skyltning har gjorts, parkering i Mälandsdalen ordnats.  Vi vill också ställa i ordning raststugan på toppen.


LOKALER

En grundläggande del av Myllers verksamhet är att erbjuda lokaler för produktion och visning av konst. Vi hyr ut arbetsrum till konstnärer, konsthantverkare och andra kulturarbetare I Vännersta by. Vi har startat Myller B & B som har öppet året om. I byn finns också Nordingrå Konstnärsverkstads verkstäder för grafik och tuft

Våra lokaler 

I Vännersta utvecklar vi galleriverksamheten i Galleri Lokal1 och samarbetar med Nordingrå Konstnärsverkstad när det gäller visning av konst i olika former.

Maila oss: info@myllerkultur.se

Ring oss: +46613-668099

Copyright @ All Rights Reserved